Hakkımızda

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 25.5.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı kararname ile kurulmuştur. Üniversite senatosunun 27.01.2016 tarih ve 519 sayılı toplantısında bazı bölümlerin açılması için Yükseköğretim Kurulu başkanlığına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.03.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca karara bağlanmış olup aşağıdaki bölümlerin açılmasına izin vermiştir.
 

Bölümler:

Sosyal Hizmet (Aktif)
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (Aktif)
Gümrük İşletme Bölümü
>