Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN

e-posta: nurhayatakcetin@mu.edu.tr

 

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ

Sosyal Hizmetler bölümünde insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümdeki eğitim: insan toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici planlayıcı araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar korunmaya muhtaç çocuklar yaşlılar sakatlar; suçlular, yoksullar çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

Sosyal hizmetler programı sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Sosyal Hizmetler Bölümünde,eğitimin temeli olan ekonomi sosyoloji siyasal bilimler sosyal antropoloji psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş sosyal hizmet alanları sosyal sorunlar mülâkat teknikleri tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler aile ve çocuk refahı suçluluk nüfus dinamiği ve sosyal refah sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma sosyal grup çalışması toplumla çalışma sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.

Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sırasıyla ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda bir sosyal refah kurumunda veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları okulca görevlendirilen yöneticilerin yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık %40 oranında yer almaktadır.

Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet anlayışlı insanların refahına ilgi duyan liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Sosyal Hizmetler Bölümüünden mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı" unvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar korunmaya muhtaç çocuklar yaşlılar sakatlar suçlular yoksullar hastalar işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Sosyal çalışmacılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SGK'da İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT'de sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslah evlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Türkiye Geneli Kontenjan Sayısı

Yerleşen Sayısı

Doluluk Oranı

6.116 kişi

6.085 kişi

%99

 

Yukarı Çık