İdari Personel

Halise ÖZEVCİ
Yüksekokul Sekreteri
Münevver FAKI
Memur
Yusuf ORAN
Hizmetli (Ş)
Hikmet DURU
Hizmetli
Osman Bayram CÜMERT
Memur
>