Lojistik Bölümü

LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Küresel Dünyadaki tedarik zincirleri ele alındığında; masanızda tüketilmeye hazır bulunan bir fincan kahve için bile 18 ülkeden 29 şirketin bir araya gelerek ortaklaşa çalışması gerekmektedir. Günümüzün hızlı ekonomilerini birbirine bağlayarak onlara can veren küresel tedarik zincirlerinin önemli bir ayağının da Türkiye’de bulunması lojistik maliyetlerin aşağı çekilmesi açısından önem arz etmektedir.  Türkiye’den 3,5 saatlik uçuşla, 52 ülkeye ulaşıla biliniyor. 52 ülkenin pazarına Türkiye’de üretilen bir ürün, yarım günlük yol ile satışa sunula biliniyor. Türkiye’nin herhangi bir yerinden 4 saatlik uçuşla yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşıla bilinmekte ve onlar da 4 saatlik uçuşu göze alabilirse Türkiye’ye ulaşabilmekteler. 6 saatlik uçuşla 3 milyar insana ulaşılabilir. 3 milyar insanın içerisindeki yeterli alım gücüne sahip olan kişiler de Türkiye’ye ulaşabilir. Tüm bunlar göz önüne alındığında lojistiğin Türkiye açısından önemini kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Lojistik; Askeri birliklerde silah, cephane, gıda ihtiyaçlarının ve sağlık hizmetlerinin karşılanması, şirketlerde ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi ile ilgili bölümdür.

Lojistik bölümü; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, bilgi teknolojileri sistemlerini kullanmasını bilen, küresel vizyon sahibi kişileri yetiştirmeyi hedefler.

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin bütünleşmiş ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir.

Önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak etkin ve verimli lojistik ile sağlanabilir.

21. yüzyılın en fazla gelişme göstermesi beklenen üç önemli iş kolundan biri olan ve ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektöründe; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, bilgi teknolojileri sistemlerini kullanmasını bilen, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Tüm bu hedefler içerisinde adayların yetişmeye imkân tanındığı üniversitelerde okutulan lojistik bölümleri; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları altında mevcuttur.

 

Lojistik bölümünün amacı

1. Lojistiğin temel kavramlarını öğretmek.

2. Lojistik sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek.

3. Taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini öğretmek.

4. Sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamak.

5. Lojistiğin tüm fonksiyonlarını öğretmek.

Lojistik bölümü mezunlarının aldığı unvan nedir?

Lojistik bölümü mezunları "Lojistik meslek elemanı" unvanını alır.

Lojistik bölümü mezunlarının çalışabileceği sektörler

1. Dış ticaret departmanlarında,

2. Finans departmanlarında,

3. Lojistik departmanlarında,

4. İthalat ve ihracat firmalarında,

5. Dağıtım sektörü,

6. Depolama sektörü,

7. Gümrükleme sektörü,

8. Uluslararası taşımacılık sektörlerinde iş bulabilme imkânlarına sahiptirler.

Lojistik elemanları, genellikle fabrika ve depoları, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı, yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giriş ve çıkışlarının sistemli bir şekilde sağlanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ulaşımının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması çalışmalarının yapıldığı farklı ortamlardır. Çalışma, ağırlıklı olarak ofis ortamında yapıldığından, ortam lojistik elemanı için rahat ve uygun olup, fabrika sahaları ve depo ortamlarında ise, iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Geneli Kontenjan Sayısı

Yerleşen Sayısı

Doluluk Oranı

5.680 kişi

5.239 kişi

%92

 

 
Bağlantılar
İletişim
Posta Adresi: Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:117/1 Seydikemer / MUĞLA
e-posta: subyo@mu.edu.tr
Telefon: 0(252) 211 57 55
Özel Kalem Telefon: 0(252) 211 57 55
e-fax: 0(252) 211 57 47
Öğrenci İşleri: 0(252) 211 57 55
 

 

Yukarı Çık